Handelsbetingelser
Handelsbetingelser og vilkår for annoncering


Generelt
Ved annoncering via Tastselvannoncer.dk accepterer du nedenstående betingelser og vilkår, medmindre andet er aftalt eller følger af ufravigelig lovgivning, samt Sjællandske Mediers gældende vilkår i det omfang, der henvises til disse i det følgende. For at købe og indrykke annoncer via tastselvannoncer.dk skal du være fyldt 18 år. Ved bestillingen bekræfter du, at denne betingelse er opfyldt.

Døds- og takkeannoncer i forbindelse med dødsfald
Af sikkerhedshensyn kan du ikke bestille dødsannoncer eller takkeannoncer gennem Tastselvannoncer.dk. Her henviser vi dig til bedemanden, til selvbetjeningsløsningen på afdøde.dk eller til et Sjællandske Mediers salgskontorer. Døds- og takkeannoncer bestilt gennem Tastselvannoncer.dk vil ikke blive indrykket i avisen.

Bestilling af annonce – online
Først vælger du det dagblad eller den ugeavis, du ønsker at annoncere i. Herefter vælger du hvilken kategori du ønsker at placere din annonce i. Dernæst indtaster du din annoncetekst samt indsætter eventuelle billeder. Sørg for at læse annoncen grundigt igennem, da fejl normalt ikke kan rettes efter annoncebestillingen.
Dernæst vælger du hvilken dato, du ønsker annoncen indrykket. Endelig angiver du navn, adresse, e-mail og telefonnummer. I forbindelse med betalingen har du mulighed for at oprette en brugerprofil, sådan at du senere har adgang til dine tidligere bestillinger.

Priser
Annoncering sker på baggrund af den til enhver tid viste priser.

Prisberegning
Nogle annoncer afregnes baseret på antal ord, andre efter annoncens størrelse. Annoncens pris beregnes i de fælde som antal spalter x annoncens højde i mm x den gældende mm-pris. Annoncen opmåles fra skillestreg til skillestreg.

Betaling
Betaling via Tastselvannoncer.dk sker gennem en sikker krypteret forbindelse. Tastselvannoncer.dk har en indløsningsaftale med Nets, og det anvendte betalingssystem fra Quickpay opfylder meget strenge krav til sikkerheden. I betalingsvinduet indtastes betalingskortoplysninger, herunder kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre. Du kan afbryde bestillingen frem til det tidspunkt, hvor du har valgt ”Udfør betaling”. Til betalingen kan du benytte Dankort og Mastercard m.fl. Der tillægges gebyr ved kreditkortbetaling i overensstemmelse med e-handelsfondens gældende bestemmelser.

Ordrebekræftelse
Når du har gennemført bestillingen af annoncen og betalingen er gået igennem, fremsender vi en bekræftelse på din bookinganmodning til dig via e-mail. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at oplyse den korrekte mailadresse i din bestilling. Bekræftelsen indeholder annoncespecifikation samt pris.

Indrykningsdatoer/Placeringer/Formater
Indrykningsdatoer og placeringsønsker efterkommes i videst muligt omfang. Tastselvannoncer.dk forbeholder sig dog ret til at omplacere, fremrykke eller udskyde annoncer, såfremt det er nødvendigt af tekniske, produktionsmæssige eller redaktionelle årsager.

Nægtelse af indrykning
Tastselvannoncer.dk forbeholder sig ret til at nægte optagelse af annoncer, der strider imod gældende lovgivning, hensynet til læserne eller Sjællandske Mediers generelle vilkår i øvrigt. Skulle lovstridige annoncer alligevel blive indrykket, påtager Tastselvannoncer.dk og Sjællandske Medier sig intet ansvar herfor. Nægtes optagelse af en annonce, tilbagebetales annonceprisen ved tilbageførsel af beløbet til det anvendte betalingskort.

Tastselvannoncer.dk’s rettigheder
Al udgivelse af redaktionel tekst, billeder og annoncer i Sjællandske Mediers publikationer sker i henhold til Sjællandske Mediers generelle vilkår og udgiverret.
Dette indebærer blandt andet, at Sjællandske Medier betinger sig ret til at arkivere og udgive alt redaktionelt indhold, billeder samt annoncer i elektronisk form.
Affotografering eller erhvervsmæssig kopiering af Sjællandske Mediers redaktionelle indhold, billeder eller annoncer for videre produktion, akkvisition eller offentliggørelse
er ikke tilladt uden forudgående skriftlig aftale med Sjællandske Medier.

Fortrydelsesret
Som ikke-erhvervsdrivende privatperson har du som udgangspunkt altid 14 dages fortrydelsesret i henhold til dansk lovgivning, når du handler på internettet.
Har du købt en annonce, som først skal publiceres efter 20 dage fra bestillingsdatoen, udnytter du din 14 dages fortrydelsesret ved at returnere ordrebekræftelsen til tastselvannoncer.dk pr. mail: tastselv@sn.dk Mailen skal være afsendt inden de 14 dage, og det er vigtigt at du gemmer den afsendte mail med angivelse af dato som bevis herfor. Annonceprisen tilbagebetales ved tilbageførsel af beløbet til det anvendte betalingskort. Almindelig annullering af en annonce skal ske senest 20 dage før annoncen ønskes indrykket. I det tilfælde vil annonceprisen blive tilbagebetalt ved tilbageførsel af beløbet til det anvendte betalingskort.

Behandling af personoplysninger
Tastselvannoncer.dk behandler personoplysninger i overensstemmelse med Persondataloven og efter Sjællandske Mediers til enhver tid gældende persondatapolitik.

Reklamationer og ansvar
Sjællandske Medier tager forbehold for eventuelle skrive- og/eller trykfejl på hjemmesiderne.

Vi bestræber os på, at vores hjemmesider er tilgængelige døgnet rundt, men kan ikke garantere, at siderne til enhver tid er i fuld funktion og fejlfrie. Sjællandske Medier kan ikke drages til ansvar for eventuelle følger pga. brug af hjemmesiderne, såsom skader på dit computersystem eller tab af data.

Du er selv ansvarlig for det tekniske udstyr og software, som kræves for at kunne benytte hjemmesiderne, f.eks. internetadgang, browser, e-mail m.m. Sjællandske Medier fraskriver sig derfor ansvar for ethvert tab forårsaget af, at du har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

Du er selv ansvarlig for at eget uploadet materiale, som fotos, illustrationer og logoer mv. må benyttes og ikke er rettighedsbeskyttet. Sjællandske Medier fraskriver alt ansvar for evt. erstatningskrav hvis du har brugt eget materiale til en annonce produceret i Tastselvannoncer.dk.

Tastselvannoncer.dk og Sjællandske Medier kan desuden ikke stilles til ansvar for forhold, der hidrører under betegnelsen force majeure. Eventuelle tab som følge af vores majeure kan derfor ikke kræves erstattet ved tastselvannoncer.dk eller Sjællandske Medier.

Sjællandske Medier forbeholder sig ret til at ændre nærværende betingelser til enhver tid. De gældende betingelser vil altid være tilgængelige i en opdateret version på Sjællandske Mediers hjemmesider.

Lovvalg og tvister
Køb via Tastselvannoncer.dk, der knytter sig til ovenstående betingelser og vilkår er underlagt dansk ret. Ved din brug af Tastselvannoncer.dk anerkender du, at enhver tvist mellem dig og Sjællandske Medier vedrørende ovenstående vilkår m.v., skal afgøres ved de danske domstole efter dansk ret.

Virksomhedsinformation
Tastselvannoncer.dk – Sjællandske Medier A/S
Søgade 4-12
DK-4100 Ringsted
Telefon: (+45) 57 61 25 00
CVR.nr. 68435617
Delete content
Are you sure you wish to delete?
Annuller
Delete
arrow_back close
Gå til betaling
Vælg for at fortsætte
Log ind
Opret bruger
Fortsæt som gæst
Log ind
Opret bruger
Jeg har glemt min adgangskode